Huisregels garageparken

Alle verenigingen van eigenaren waar de garageboxen deel van uit maken hebben een eigen Huishoudelijk Reglement. U kunt deze opvragen bij de VvE Beheerder van de VvE.