Verhuur Beheer

Financieel vastgoedbeheer: het versturen van huurfacturen, herinneringen en aanmaningen

Administratief vastgoedbeheer: huurindexaties, eindafrekeningen, doorbelasten van onder andere energiekosten of gemeentelijke belastingen, wijzigingen in de huurovereenkomst en naleven van de procedures en wet- en regelgeving

Aanspreekpunt: wij zijn de contactpersoon voor huur huurder