Verhuur Beheer

Bemiddeling bij verhuur garageboxen.

  • Opstellen huurovereenkomst
  • Oplevering bij aanvang huurovereenkomst
  • Oplevering bij eindiging huurovereenkomst
  • Monitoren betaling huur en borgsom (in overleg met verhuurder)
  • Adverteren op gratis internetsites
Kijk ook op Garagepark.nl