Algemene informatie garageboxen

Het gebruik

Deze garageboxen kunnen gebruikt worden als garage/bedrijfsruimte (industriële en ambachtelijke bedrijven). Natuurlijk kan u de garagebox ook gebruiken als stalling voor een personenauto of als goederen opslag.

Aanwezige voorzieningen
Er is elektriciteit aanwezig in de garageboxen en ze staan op een afgesloten complex voorzien van camerabewaking.

De huurovereenkomst
Iedere nieuwe huurder krijgt een schriftelijke huurovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Ook ontvangt de huurder een beginnota met het bedrag dat betaald moet worden vóór aanvang de huur.

De voorwaarden
Om in aanmerking te komen heeft u een vast inkomen. Het is mogelijk dat de eigenaar van de garagebox wil dat de kredietwaardigheid van de potentiële huurder getoetst wordt.

De betaling
Iedere huurder vult bij aanvang van de huur een formulier “periodieke overboeking” in bij zijn of haar bank. Daarmee is de maandelijkse betaling geregeld. Nu hoeft u nog maar eenmaal per jaar naar de bank om de nieuwe huurhoogte door te geven.

De huurprijs
Deze staat vermeld bij de aanbieding van de garagebox.

De waarborgsom
Deze bedraagt 3 maanden huur plus 3 maanden servicebijdrage.

De administratiekosten
Deze zijn eenmalig € 60,= exclusief BTW. Dit bedrag bent u verschuldigd bij aanvang van de huurovereenkomst.

De huisregels

Garagepark Nederland wil de goede en representieve staat van het complex waarborgen. Alle nieuwe huurders ontvangen het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Garagepark samen met de getekende huurovereenkomst.